*"Rc" safkanın koştuğu koşuyu göstermektedir. "No" ise o koşudaki numarasını ifade eder.